Вівторок, 07.07.2020, 03:02
Ви увійшли як Гість | Група "Гості"

Вивчення фізики в 7 класі

ФІЗИКА 7 КЛ.(МАТЕРІАЛИ ДО УРОКІВ ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ)
Розділ І. Починаємо вивчати фізику

Фізика як природнича наука. Фізичні тіла і фізичні явища. Механічні, теплові, електричні, магнітні та оптичні явища.

Наукові методи пізнання природи. Лабораторна робота № 1 «Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті».

Вимірювання та вимірювальні прилади. Фізичні величини та їх одиниці. Лабораторна робота № 2 «Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу».

 Зв'язок фізики з повсякденним життям, технікою і виробничими технологіями. Творці фізичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики.

Навколишній світ, у якому ми живемо. Мікро-, макро- і мегасвіти. Простір і час. Послідовність, тривалість і періодичність подій. Одиниці часу. Лабораторна робота № 3 «Вимірювання часу».

Вимірювання простору. Довжина та одиниці довжини. Площа та одиниці площі. Лабораторна робота № 4 «Вимірювання лінійних розмірів тіл та площ поверхонь».

Об'єм та одиниці об'єму. Лабораторна ро­бота № 5 «Вимірювання об'єму твердих тіл, рідин і газів».

Взаємодія тіл. Земне тяжіння. Електризація тіл. Взаємодія заряджених тіл. Взаємодія магнітів. Сила – міра взаємодії. Енергія.

Розділ ІІ. Будова речовини

Фізичне тіло і речовина. Маса тіла. Одиниці маси. Лабораторна робота №6 «Вимірювання маси тіла».

Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома

Pух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія. Кристалічні та аморфні тіла. Лабораторна робота № 7 «Дослідження явища дифузії в рідинах і газах».

Агрегатні стани речовини. Фізичні влас­тивості тіл у різних агрегатних станах.

Густина речовини.

Лабораторна робота № 8 «Визначення густини твердих тіл і рідин».

 

Розділ ІІІ. Світлові явища

Оптичні явища в природі

Прямолінійне поширення світла

Відбивання світлі.Зображення в плоскому дзеркалі.

Лабораторна робота №9 "Вивчення законів відбивання світла за допомогою плоского дзеркала"

Заломлення світла.

Дисперсія світла. Лабораторна робота №10

Лінзи. Оптична сила та фокусна відстань лінзи.

Побудова зображень, що дає тонка лінза

Лабораторна робота №11 "Визначення фокусної відстані та оптичної сили лінзи"

Фотометрія. Сила світла. Освітленість.

Око. Дефекти зору.Окуляри.

Оптичні прилади. ТИСК ТВЕРДИХ ТІЛ, РІДИН, ГАЗІВ (Урок-КВК)ПРИСТОСУВАННЯ ЖИВИХ ІСТОТ ДО ДІЇ АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ (ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК)